Personen en familierecht

Mr O.C.A. Sandberg - Vaillant heeft expertise op het gebied van alle echtscheidingsgerelateerde zaken betreffende de kinderen, de vaststelling of wijziging partner- en kinderalimentatie, de huisvesting, de pensioenverevening, de boedelverdeling en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Bovendien is zij tevens actief op alle deelgebieden van het personen- en familierecht zoals in zaken van onderbewind- en ondercuratelestelling, mentorschap, adoptie, erkenning en ontkenning vaderschap, naamswijziging, erfrecht en de afwikkeling van samenlevingscontracten.

"Op een zeker moment is het dan zover": De een wil niet langer verder met de ander. Op zoín moment valt relatietherapie soms nog te overwegen. Wanneer therapie er niet inzit of niet tot herstel van de relatiebreuk leidt,  zal het scheidingsproces worden ingezet.
Door een scheiding valt het gezinssysteem uiteen in, vallen vertrouwde zekerheden weg en maken plaats voor gevoelens van grote onzekerheid. De partners zijn teleurgesteld in hun verwachtingen van het huwelijk of elkaar, of hebben het gevoel volledig gefaald te hebben. Een ander gevolg van een scheiding is dat partners territoria verliezen. Beiden krijgen het gevoel in te moeten leveren op hun terrein. Van groot belang is dat u in deze vaak zeer chaotische en emotionele periode advies en begeleiding krijgt van een specialist! Bij Mr O.C.A. Sandberg-Vaillant, lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS), vindt u de kennis en ervaring die u zoekt. Zij is een advocaat die speciaal is opgeleid om u te helpen met scheiden, op een nette en voor alle partijen bevredigende manier.

Een echtscheiding dient door de Rechtbank te worden uitgesproken, hetgeen met zich meebrengt dat u daarvoor een advocaat nodig heeft. Dit geldt ook voor de overige nevenvoorzieningen (een verzoek dat samenhangt met de echtscheiding). Bijvoorbeeld het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen, de alimentatie voor de partner en/of voor de kinderen, boedelscheiding, de huur en/of gebruik van de echtelijke woning.