Strafrecht

Jhr Mr E.A.C. Sandberg heeft veel ervaring met het verlenen van rechtsbijstand aan personen die verdacht worden en tegen wie strafvervolging dreigt of reeds is aangevangen.

Het is van groot belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium rechtsbijstand ontvangt, omdat de doorsnee burger simpelweg geen partij is voor het opsporingsapparaat bestaande uit politie en justitie. Een rechter is natuurlijk neutraal, maar als deze alleen voorgelicht wordt door politie en justitie en hij u op zitting als sluitstuk eventjes aanhoort, kan de weegschaal allicht niet meer ten gunste van u uitslaan. Hoewel voorkomen altijd beter dan genezen is, kunt u, als een verdachte bent, doorgaans wel enig medicijn van Sandberg Vaillant Advocaten gebruiken.

Als u verdachte bent van een strafbaar feit adviseert Sandberg Vaillant Advocaten altijd tegen de opsporingsautoriteiten te zwijgen totdat u zich van deugdelijk juridisch advies hebt kunnen laten voorzien. Vraag bij de eerste gelegenheid om een advocaat, vraag er om dat uw advocaat bij de verhoren door de politie aanwezig is en laat u niets wijsmaken: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft onlangs bepaald, dat er (voorafgaand aan het eerste politieverhoor) en bij de verhoren door de politie recht op bijstand van een advocaat bestaat. De politie zal u waarschijnlijk mededelen, dat een advocaat altijd heel duur is, maar dat is niet waar: heel veel mensen komen voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking en zo niet, dan worden tussen de advocaat en verdachte afspraken gemaakt, daarbij zijn politie noch justitie betrokken.

Nederland schendt voorturend het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door advocaten niet of te laat bijstand te laten verlenen aan personen die aangehouden zijn of in verzekering gesteld zijn. Wij adviseren u om tegen de politie te zwijgen totdat u rechtsbijstand hebt geregeld.

U kunt Jhr Mr E.A.C. Sandberg voor strafzaken altijd bellen of mailen. U kunt hem als voorkeurspiketadvocaat  opgeven, dan zijn de kosten voor zijn bezoek voor het eerste verhoor (consultatiebijstand) en na inverzekeringstelling gedekt. Eventuele  rechtsbijstand bij de rechter-commissaris in (tot op heden) elk geval gedekt door de Staat. Bijstand bij verhoren nog niet, daarover moeten nog regels worden opgesteld en afspraken met de advocatuur worden gemaakt. Laat u hierdoor echter niet weerhouden van het vragen om bijstand bij verhoren.