Bomen- & burenrecht
Het burenrecht is een onderdeel van het recht, dat de verhouding tussen de eigenaren en/of gebruikers van naburige erven regelt. Vooral bomen en struiken of heesters nabij de erfgrens zijn voedsel voor hoogoplopende geschillen. Jhr Mr Sandberg heeft meer dan 20 jaar ervaring met procederen in geschillen tussen buren over bomen, waarbij hij in beginsel uitsluitend optreedt vůůr het behoud van bomen. Hij verleent uitsluitend procesbijstand in civiele procedures, niet in bestuursrechtelijke geschillen, dus als u in een burengeschil bent gedagvaard bij de burgerlijke rechte, dan bent u bij Sandberg Vaillant Advocaten aan het goede adres voor procesrechtelijke bijstand.