Sandberg Vaillant Advocaten

Welkom op de website van Sandberg Vaillant Advocaten te Utrecht,

Waarmee kunnen we u helpen?

Als u op zoek bent naar gedegen en persoonlijke rechtshulp bij mediation, in strafzaken of als u te maken hebt met verplichte zorg op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD), dan helpen wij u graag.

Wij zijn zeer ervaren en gespecialiseerd op de door ons bediende rechtsterreinen. Wij staan u bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand of op betalende basis. Over de kosten en tarieven zullen wij u graag in een persoonlijk onderhoud informeren.

Neemt u vooral contact op in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat geldt niet alleen als u een uitnodiging voor een politieverhoor hebt ontvangen of in een strafzaak dreigt te verzeilen, maar ook als u een bericht ontvangt dat een zorgmachtiging wordt voorbereid of u daar al mee te maken hebt.

Wij helpen u graag, zie de bladzijden van de advocaten
Jhr Mr EAC Sandberg
Mr OCA Sandberg-Vaillant