Organisatie

Algemene voorwaarden

De voorwaarden van de dienstverlening worden in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegd.

Klachtenregeling

Sandberg Vaillant Advocaten doen hun uiterste best klachten te voorkomen, maar er is een klachtenregeling. Sandberg Vaillant Advocaten wijzen u voorts op de tuchtrechtelijke klachtenregeling van de Nederlandse orde van advocaten.

Orde van advocaten

Tarieven:


Gefinancierde rechtsbijstand, zie www.rechtsbijstand.nl


Betalend: per zaak af te spreken uurtarief. Staar u niet blind op de hoogte van een tarief: het gaat om de totale tijdsbesteding, hoe ervarener de advocaat, des te sneller deze tot de kern doordringt.

Orde van advocaten