Rechtsgebied

strafrecht

Meer informatie Terug
Jhr Mr E.A.C. Sandberg heeft veel ervaring met het verlenen van rechtsbijstand aan personen die verdacht worden en tegen wie strafvervolging dreigt of reeds is aangevangen. Het is van groot belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium rechtsbijstand ontvangt, omdat de doorsnee burger simpelweg geen partij is voor het opsporingsapparaat, bestaande uit politie en justitie. Een rechter is natuurlijk neutraal, maar als deze alleen voorgelicht wordt door politie en justitie en hij u op zitting als sluitstuk aanhoort, kan de weegschaal snel al niet meer ten gunste van u uitslaan. Wees er dus vroeg bij.

Als u verdachte bent van een strafbaar feit adviseert Jhr Mr Sandberg eerst met hem te spreken voordat u een verklaring aflegt. Vraag bij de eerste gelegenheid om zijn bijstand als voorkeurspiketadvocaat, vraag er om dat uw advocaat bij de verhoren door de politie aanwezig is, dat recht hebt u. Denk niet te licht over een verhoor: daarin wordt veel vastgelegd, dat u later lelijk kan opbreken.

U kunt Jhr Mr E.A.C. Sandberg voor strafzaken altijd bellen of mailen. U kunt hem als voorkeurspiketadvocaat opgeven, dan zijn de kosten voor zijn bezoek voor het eerste verhoor (consultatiebijstand) en bijstand tot en met inverzekeringstelling gedekt. Eventuele rechtsbijstand bij de rechter-commissaris in (tot op heden) elk geval gedekt door de Staat. Laat u echter niet weerhouden van het vragen om bijstand bij verhoren: de kosten is iets tussen de advocaat en de cliƫnt, daarover heeft niemand anders iets te vertellen.